رفع کاهش مشکلات تربیتی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_0232

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

اگر بپرسید که کودکان دیرآموز چه دانش آموزانی هستند باید بگویم که این دانش آموزان گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل ۷۰تا ۸۵ دارند.هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری ندارند درامور تحصیلی ورفتاری با همسالان خود ممکن است باشکست روبروشوند. اما می تواننددرسایرامورزندگی مستقل عمل کرده وموفق شوند. این دانش آموزان درمدارس عادی اموزش می بینندودرکناردانش آموزان عادی درس می خوانند.بادرنظرگرفتن این موضوع معلم درکلاس درس عادی باچندنفرازاین دانش آموزان سر وکارداردگه بایدازنظر شناختی وعاطفی وآموزشی بااین کودکان کار نماید.انها دریادگیری مطالب بسیار کندبوده وزودفراموش می کنندکه این امرروی تدریس معلم وروند آموزشی باسایر بچه ها تاثیر می گذارد.بچه های عادی ونرمال از یادگیری خوبی برخوردارهستند زودیادمی گیرند وفراموش نمی کنند.مشکلات رفتاری کمتری دارند دقت وتمرکزبیشتری دارند.اما کار با دانش آموزان دیر آموز نیازبه وقت فراوان صبر وبردباری تحمل رفتارهای ناخوشایندرامی طلبد.چرا من این طرح را برای اقدام پژوهی ا نتخاب کردم؟چون معلمین پایه اول ابتدایی هرسال بااین کودکان روبرو هستند.درکارگاه های آموزشی ودر مراکز ضمن خدمت از مدرسین ومسئولین می خواهندکه دوره های آموزشی وتوجیهی کار بادانش آموزان دیرآموزبگذارند که اقدامات کمی دراین باره صورت گرفته است.امسال تصمیم گرفتم که اقدامات آموزشی وپژوهشی خودم را که روی این بچه ها انجام داده ام ونتیجه ی مثبتی درپایان سال گرفته ام رابرای استفاده ی همکاران به ضمن خدمت ارسال نمایم.ابتدابامطالعه ی پرونده سنجش دانش آموزان این بچه ها شناسایی میشوندوباهمکاری تیم آموزشی وپرورشی که از معلم مدیر ومعاونین مربی بهداشت مشاور تحصیلی وخانواده وتمام عوامل تاثیر گذارتشکیل میگرددکار را شروع می کنیم.ارائه راهکارهایی که دراین طرح آمده است:-۱ برقراری ارتباط دوستانه ومادرانه باکودک-۲ بالابردن دقت وتمرکز-۳ استفاده از اسباب بازی هاووسایل کمک آموزشی -۴ استفاده از جداول جدید طراحی شده برای این کودکان -۵ کار باکامپیوترو لب تاب درکلاس

Keywords:

دانش آموزان افت تحصیلی راه حل ها معلمان

Authors

صدیقه زارعی کلوئی

کارشناسی، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه پیام نور میناب،اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب، پیش دبستانی ماه پیشونی

اسحاق سلمانی

کارشناسی ، آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد میناب،اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب، آموزشگاه شهید عزت الله شهدادی