چگونه توانستم دانش آموزان کلاس درس خود را به تغذیه ی مناسب و خوردن صبحانه ترغیب کنم؟

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_0277

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

یکی از وعدهه ای غذایی مهم که کمتر به آن اهمیت داده می شود، صبحانه و خوردن تغذیه است ، در صورتی که لازم است برای تهیه ی صبحانه مناسب ، با تدبیر اقدام شود. صبحانه باید حداقل % ۲۰ از انرژی روزانه را فراهم نماید . این در حالی است که اغلب بدلیل عدم آشنایی با اهمیت این وعده ی غذایی، یا از آن صرف نظر می شود و یا مفید و مغذی تهیه نمی شود. تغذیه ی سالم، بویژه صبحانه ، بعنوان یک عامل مهم در تعیین سلامتی میتواند بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد . و من به عنوان معلم که در مدرسه شهید رجایی ۲) )حضور پیدا کردم در طول ترم شاهد تعدادی از دانش آموزانی بودم که بدون خوردن صبحانه سر کلاس حاضر می شدند و هدف از این پژوهش علاقمند کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه و مصرف تغذیه است و بنده با مشاهده ی این معضل ، تصمیم گرفتم که برای این مشکل راه حل های ارئه بدهم تا شاید بتوانم در این مشکل تغییری ایجاد کنم . در نتیجه با روش تحقیق-کتابخانه ای (مطالعه ی کتاب های گوناگون) و استفاده از سایت های اینترنتی و استفاده از تحقیقات انجام شده- مطالب جمع آوری شده است. و راه کارها را در سرکلاس اجرا کرده و با توجه به یافته های پژوهش انجام شده توانستم که دانش آموزان را به خوردن صبحانه و تغذیه مناسب ترغیب کنم و تاحدودی توانستم این مشکل را بهبود ببخشم و در جلسات دیگر شاهد پیشرفت چشمگیری در این موضوع بودم.

Authors

هیمن ضیاء

کارشناسی، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه ۱اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده،آموزشگاه شهید رجایی۲

فاضل فرشاد

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ، دانشگاه پیام نور مهاباد اداره آموزش و پرورش منطقه سیلوانا، آموزشگاه عشایری ژاراباد

صباح جسور

کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه اداره آموزش و پرورش منطقه سیلوانا، آموزشگاه عشایری ژاراباد