بررسی فنون و اصول پایه و پیشرفته مشاوره

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1644

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

یکی از اصلی ترین مفاهیم مشاوره، فنون پایه و پیشرفته است. مقاله حاضر ضمن تعریف مفهومی از مشاوره و اهمیت آن در آینه آیات و روایات، به اهداف، مهارتها و فنون پایه و پیشرفته که مشاور را در امر مشاوره یاری میدهد، می پردازد . این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که (فنون پایه و پیشرفته چگونه مهارتهایی هستند؟ چه کاربردی در مراحل مشاوره دارند؟ و چرا از اهمیت ویژه ای برخوردارند؟). با توجه به این موضوع که مبانی هر علم از مهمترین بخش های آن علم محسوب میشود، نوشته شدن تعداد بسیار اندک مقاله درباره مبانی مشاوره بسیار تعجب برانگیز است. با این وجود در دو مقاله (فنون کاربردی مشاوره: راهکارها و اصول حرفه ای آن نوشته نگار شاه بیک) و (آداب و فنون مشاوره نوشته محمد مظفری شاهرودی) مانند مقاله پیشرو، مبانی مشاوره بررسی شده است. با این تفاوت که ما در مقاله خود موضوعات گسترده تری را پوشش داده ایم و برخی مطالب تخصصیتر تعریف و توضیح داده شده است.

Keywords:

مشورت , فنون پایه و پیشرفته , مراحل مشاوره

Authors

راضیه جمشیدی

دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان فارس، مرکز شهید بهشتی اقلید

فرشید نره ای

دانشجوی کارشناسی راهنایی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان فارس، مرکز شهید بهشتی اقلید

امید گل تاجی

دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان فارس، مرکز شهید بهشتی اقلید