تطبیق تدابیر پیشنهاد الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با معیارهای موثر در تامین زنجیره سبز در بستر فناوری بلاکچین با رویکرد راهبری الگو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESND-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

جهت راهبری صحیح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بهره مندی از تمام ابزارهای معتبر و آزموده شده می تواند به بهبود اثربخشی و کارایی اقدامات منجر گردد و از آنجا که یکی از آسیب های احتمالی مترتب بر اجرای الگو کاستی های احتمالی در زنجیره پیاده سازی تدابیر است. لذا بهره مندی از الگو زنجیره تامین که مبتنی بر الزامات مفاهیم بنیادین توسعه بوده و در بستر فنآوری های نوین بکار گرفته شود بسیار می تواند موثر باشد. با همین رویکرد مطاله حاضر که در زمره مطالعات مروری است و حدفاصل سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به انجام رسیده است از طریق بررسی بیش از ۴۰ مقاله معتبر بین المللی و داخلی که جملگی در مجلات دارای اعتبار بالا بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ به چاپ رسیده بودند به تطبیق سازی تدابیر الگو و معیارهای موثر بهینه سازی زنجیره تامین سبز در بستر بلاکچین پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش ۱۴ تعداد از تدابیر الگو با معیارهای بهینه سازی زنجیره تامین سبز در بستر بلاکچین مطابقت دارد.

Authors

محمد مهدی اشرفیان رهقی

مدرس، موسسه آموزش عالی ایرانیان

نسترن رحیمی کلده

دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی ایرانیان

حسین ملک

دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی ایرانیان