بررسی و ارزیابی خانه مستوفی شوشتر از نظر حکمت و هنر معماری اسلامی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF15_015

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

به اعتقاد اندیشمندان دیدگاه هایی در زمینه فلسفه حکمت و هنر اسلامی در معماری وجود دارد که یکی تجلی عینی اسلام در برخی اثار معماری به وضوح دیده می شود و دیگری، اسلام از آثار هنری و معماری دوره اسلامی کاملا تفکیک شده است و اندیشمندان این نظریه تاکید دارند که هیچ رابطه ای میان هنر اسلامی و اعتقادات اسلامی وجود ندارد. و از آنجائیکه آموزه های معنوی پنهان در هویت حکمت و هنر معماری گذشته ایرانی میتواند نقش بسزایی دارد. هدف این مقاله بررسی سلسله مراتب خانه های دوره قاجار در شوشتر بخصوص خانه مستوفی شوشتر می باشد. بنابراین در این نوشتار برای رسیدن به چگونگی تاثیرگذاری این اصل در ترکیب فضایی و معماری خانه ابتدا به مفهوم آب به صورت کلی و جایگاهش از دیدگاه اسلام پرداخته و سپس با پرداختن به وجوه و ابعاد آن در معماری بررسی خانه مستوفی در دوره قاجار در شوشتر انجام می گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که انعکاس و تجلی معناگرایی ناشی از فلسفه حکمت هنر را می توان به وضوح در آثار معماری ایران در شهر شوشتر خانه مستوفی مشاهده کرد.

Keywords:

حکمت هنر- معماری اسلامی- خانه مستوفی- دوران قاجار

Authors

کبری اکبری صالحی

هنرآموز آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان

فرزاد صالحی بابرصاد

استادیار، مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، گروه عمران و معماری

آزیتا اکبری صالحی

مدرس آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان