برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهری بر پایه شهرسازی بیوفیلیک، (مطالعه موردی: پره سر، گیلان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 317

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF15_018

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

افزایش علاقه به گردشگری و حفاظت از محیطزیست در ۳۰ سال گذشته باعث ایجاد پدیده اکوتوریسم شده که به بیانی ساده، نوعی از گردشگری مسئولانه ازنظر زیست محیطی در طبیعت است. ادعا میشود که اکوتوریسم سریع ترین رشد را در بین انواع گردشگری با آمار سالانه ۲۰ الی ۲۵ درصد در سراسر جهان داراست. اما در سالهای اخیر مشاهده شده است که اکوتوریسم علاوه بر ابعاد مثبتی که دارد، میتواند اثرات و زیانهای جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع طبیعی مقصد سفر وارد کند. به همین سبب، برای کاهش این اثرات زیستمحیطی، کاربست رهیافتهای شهرسازی بیوفیلیک که به نوعی شهرسازی طبیعت-محور محسوب میشود، چاره ساز خواهد بود. هدف این پژوهش برنامه ریزی راهبردی در جهت توسعه اکوتوریسم شهر پره سر در چارچوب شهرسازی بیوفیلیک و از نوع تحقیق کمی و کیفی بوده و از روش گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای با جستجوی اسناد فرادست، مقالات و کتب به همراه مشاهدات میدانی استفاده شده است. برای انجام این پژوهش پس از مطالعه اسناد موجود و مشاهدات میدانی، جداول SWOT تدوین شده و سپس با روش AHP و نرم افزار Expert Choice عوامل درونی و بیرونی آن به صورت زوجی مقایسه شده اند. سپس، با تدوین چشم انداز، هفت راهبرد در جهت نیل به اهداف موردنظر ارائه و در انتها برای دستیابی هرچه بهتر به آنها، سیاستها و اقدامات اجرایی لازم پیشنهاد گردیده اند.

Authors

نازنین روشنی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

پارسا ترابی زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری