شبیه سازی فرایند تزریق پلیمر با نرم افزار MRST

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TETSCONF11_018

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

و MRST نرم افزاری برای مدل سازی و شبیه سازی مخزن است که توسط گروه های زمین شناسی و ریاضی در SINTEF ایجاد شده است و با استفاده از این نرم افزار به بررسی تزریق پلیمر و اثرات آن بر مخازن نفتی پرداخته می شود. پلیمر ها با افزایش گرانروی فاز آبی یا کاهش نفوذپذیری از راه جذب زنجیرهای پلیمری روی سطوح مخزن موجب بهبود بازده جاروب نفت می شوند. در این تحقیق اثر ترشوندگی مخازن و غلظت محلول های پلیمری و اثرات جذب پلیمر مورد بحث قرارگرفته است و نتایجی که بدست آمده است بصورتی است که تولید نفت در حضور پلیمر افزایش میابد و در حالتی که مخزن آبدوست، غلظت پلیمر بیشترو جذب کمتر باشد تولید نفت بیشتری خواهیم داشت. هدف ازدیاد برداشت، بهبود تولید نفت و کاهش تولید آب است که ما درصورت تزریق پلیمر می توانیم به نتیجه مطلوبی دست بیابد

Authors

امیرحسین حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف تهران