شناسایی ویژگی ها و مولفه های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSAJ-13-25_011

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها و مولفه های برنامه ی درسی آموزش عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم انجام شده است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات نگاشته شده به زبان انگلیسی در حوزه های برنامه درسی آموزش عالی درعصر انقلاب صنعتی چهارم در طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بوده است. از ۱۶۲ مقاله به دست آمده به روش هدفمند، ۸۶ مقاله جهت تحلیل نهایی انتخاب شد. بر اساس یافته های پژوهش، آموزش عالی۴.۰ ، بازطراحی برنامه های درسی ، فناوری محوری، مهارت پروری، آموزش استم  به سوی استیم ، برنامه درسی جهانی با رویکرد بومی گرایی، یادگیری مادام العمر، رویکرد میان رشته ای، تربیت منابع انسانی شایسته، پیوند برنامه درسی و صنعت ۴.۰، شخصی سازی برنامه درسی و آموزش نوآورانه ویژگی ها و مولفه های برنامه درسی آموزش عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم می باشند. با توجه به نتایج این پژوهش به طور کلی می توان بیان نمود که برنامه های درسی در عصر انقلاب صنعتی چهارم نیازمند بازطراحی، بازنگری و ارزشیابی مداوم است.

Keywords:

برنامه درسی آموزش عالی , انقلاب صنعتی چهارم , آموزش عالی , ویژگی ها و مولفه های برنامه درسی

Authors

اعظم زرین

دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا یادگارزاده

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

محبوبه خسروی

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

مصطفی قادری

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

علی خورسندی طاسکوه

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی