تعیین گرهای اجتماعی و روان شناختی گرایش به ارتکاب جرم (مورد مطالعه: جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر اهواز)

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

34

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSIMU-9-19_001

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

در هر جامعه ای، جوانان مهم ترین سرمایه های جامعه هستند. افزایش گرایش به ارتکاب جرم بین آنان، سرمایه های انسانی و اجتماعی جامعه را به فرسایش می کشاند و باعث افزایش احساس ناامنی و تنزل شاخص های توسعه در سطوح مختلف می شود. گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان متاثر از عوامل عدیده ای است که در این پژوهش به نقش متغیرهای آنومی اجتماعی، سرمایه ی روان شناختی و سرمایه ی فرهنگی پرداخته شده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای سرمایه ی روان شناختی، سرمایه ی فرهنگی و آنومی اجتماعی بر گرایش به جرم جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال  شهر اهواز است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، پیمایشی است. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده  استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهرستان  اهواز به تعداد ۲۶۲۳۱۳  نفر بوده که از این تعداد ۳۸۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج توصیفی تحقیق حاکی از آن است که میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز در حد متوسط به پایین است. همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای سرمایه ی روان شناختی، سرمایه ی فرهنگی، آنومی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه ی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج تحلیل رگرسیونی، ۲۱ درصد تغییرات متغیر گرایش به ارتکاب جرم متاثر از سازه ی سرمایه ی فرهنگی و بعد خوش بینی سازه ی روان شناختی است.

Keywords:

سرمایه ی روان شناختی , سرمایه ی فرهنگی , آنومی اجتماعی , گرایش به ارتکاب جرم

Authors

علی حسینحسین زاده
علی حسین حسین زاده

استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علیبوداقی
علی بوداقی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

املخمیسی
امل خمیسی

کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکبرپور، جواد علی، راد، فیروز (۱۳۹۴). «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط: ...
 • بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آباد، تورج، باباپور خیرالدین، جلیل ...
 • پوراحمد، احمد، کلانتری، محسن (۱۳۸۱). «نقش مهاجرین در نوع و ...
 • پیری، ثریا، موسوی، محمد (۱۳۹۷). «طراحی و تبیین مدل مدیریت ...
 • ترکمان، فرح، گرگوندی، الهه، افتخاری، علیرضا (۱۳۹۱). «عوامل موثر در ...
 • جمشیدیان، عبدالرسول، فروهر، محمد، محمدی، ناهید (۱۳۹۳). «کاربرد سرمایه ی ...
 • حسینی کشاورز، معصومه (۱۳۹۶). «نظریه های فشار اجتماعی مبتنی بر ...
 • حسنوند، احسان، حسنوند، اسماعیل، احمدپور، محسن (۱۳۹۱). «بررسی جامعه شناختی ...
 • خدایاری، عبادالله (۱۳۹۳). «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر شیوع ...
 • مرادی، رامین، احمدی، سیروس، جم نژاد، سیمین (۱۳۹۸). «بررسی رابطه ...
 • خوشکار، علیرضا (۱۳۸۲). «آنومی اجتماعی در روابط اجتماعی جوانان». فصل ...
 • سفیدچیان، سلمان، مظلومی، نادر، صالحی صدقیانی، جمشید (۱۳۹۶). «الگویی از ...
 • سخایی، ایوب، حسینی زاده، سعید (۱۳۹۷). «تعامل سازه های جامعه ...
 • ساعدی، علی محمد، هاشمی، سیدمحمد، عابدی، یونس (۱۳۹۲). «عوامل موثر ...
 • ضیاء، بابک، مبارکی، محمدحسن، سعیدیون، مژگان (۱۳۹۳). «بررسی تاثیر سرمایه ...
 • علیوردی نیا، اکبر، میرزایی، سمیه (۱۳۹۸). «دلالت های سیاستی نظریه ...
 • عباس زاده، محمد، علی زاده اقدم، محمدباقر، اسلامی بناب، سیدرضا ...
 • علمی، محمود، تقوی، نعمت الله، کاظمی فر، سولماز (۱۳۸۹). «بررسی ...
 • علیوردی نیا، اکبر، شهریاری یا نه سری، نگار (۱۳۹۶). «بررسی ...
 • علی محمدی خانقاه، آذر، علی زاده اقدم، محمدباقر (۱۳۹۸). نبررسی ...
 • عباس زاده، محمد، علی زاده اقدم، محمدباقر، اسلامی بناب، سیدرضا ...
 • علیوردی نیا، اکبر، یونسی بروجنی، عرفان (۱۳۹۲). «تحلیل جامعه شناختی ...
 • غلامی، کوروش، نظیری خانقاه سادات، سید مهدی (۱۳۹۲). «بررسی رابطه ...
 • فتح تبار فیروزجانی، سمیه، اسداللهی، عبدالرحیم، حاجی عزیزی، شیوا، عرب ...
 • فیضی، ایرج، نایبی، هوشنگ، معیدفر، سعید (۱۳۹۷). «آرزوهای آنومیک جوانان ...
 • قماشی، سعید، احمدی، مینا، عباسی، محمود، صالحی، حمیدرضا (۱۳۹۵). «بررسی ...
 • قاسمی مقدم، حسن، حسینجانی، بهمن، خداکرمی، فواد (۱۳۹۴). «تاثیر آنومی ...
 • کوثری، مسعود (۱۳۹۳). «آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر». ...
 • محمدی، لعیا (۱۳۹۴). «طرد اجتماعی و گرایش به انحرافات (مورد ...
 • گل محمدیان، محسن، سجادی، سیده نسیم (۱۳۹۵). «نقش سرمایه ی ...
 • مسنر، استیون اف، روزنفلد، ریچارد (۱۳۹۲). «نظریه ی آنومی نهادی: ...
 • ممتاز، فریده (۱۳۸۳). «معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو». پژوهش ...
 • مشتاقی، سعید، مویدفر، همام (۱۳۹۶). «نقش مولفه های سرمایه ی ...
 • مرادی، رامین، احمدی، سیروس، جم نژاد، سیمین (۱۳۹۸). «بررسی رابطه ...
 • مرادی، گلمراد، بخشنده، مجتبی (۱۳۹۰ ). «بررسی نقش محرومیت اجتماعی ...
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۳). نظریه های جرم شناسی، مباحثی ...
 • نایبی، هوشنگ، معیدفر، سعید، سراج زاده، سیدحسین، فیضی، ایرج (۱۳۹۶). ...
 • نورایی، الیاس، صیدی، محبوب (۱۳۷۸ ). «بررسی جامعه شناختی ارتکاب ...
 • عباسی قادی، مجتبی، شاه نظر، عصمت الله (۱۳۹۳). «بررسی شرایط ...
 • موذنی، احمد، بهشتی دوست، علی (۱۳۹۶). «بررسی رابطه ی بازتولید ...
 • پرنداخ، عمران، وروائی، اکبر، کاظمی، قباد (۱۳۹۹). «بررسی جامعه شناختی ...
 • Ghasemzadeh, A., Zavvar, T., & Rezaei, A. (۲۰۱۵). Impact of ...
 • Eweida, R. S., Hamad, N. I., Abdo, R. A. E. ...
 • Yu, Y., Gao, Y., & Atkinson-Sheppard, S. (۲۰۱۹). Pathways to ...
 • ToppiReddy, H. K. R., Saini, B., & Mahajan, G. (۲۰۱۸). ...
 • Hovermann, A., Grob, E. M., Zick, A., & Messner, S. ...
 • Kim, S. W., & Pridemore, W. A. (۲۰۰۵). Social change, ...
 • Aliyev, R., & Karakus, M. (۲۰۱۵). The effects of positive ...
 • Sikand, M., & Reddy, K. J. (۲۰۱۷). Role of psychosocial ...
 • Lau, T. F. T. (۲۰۱۷). The concept of anomie in ...
 • Chamberlain, K. R. (۲۰۲۰). Adverse childhood experiences in relation to ...
 • Mahfud, T., Triyono, M. B., Sudira, P., & Mulyani, Y. ...
 • Xu, Y., Berryessa, C. M., Dowd, M., Penta, D., & ...
 • Rogan, A. (۲۰۲۱). The demonization of delinquency: Contesting media reporting ...
 • Kraniauskas, L., & Acus, A. (۲۰۲۰). Approaching the end of ...
 • Leila, K., Maryam, H., Massod, S. S., Isa, B. N., ...