ارتباط آموزش غیر رسمی محیط زیست با رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان ابتدایی شهر بالاده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-40_019

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1401

Abstract:

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت دانش، نگرش و رفتار مسئولانه دانش آموزان پایه ششم در قبال محیط زیست بود. این پژوهش از نوع و به روش توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران استفاده گردید. که شامل ۳۰ پرسش درباره محیط زیست و مشکلات مربوط به آن است که ۱۰ سوال اول در حیطه دانش محیط زیست بوده است. سوال ۲۰-۱۱ مربوط به نگرش درباره محیط زیست و سوالات ۳۰-۲۱ رفتار محیط زیست دانش آموزان را در مورد ارزیابی قرار می دهند. برای این تحقیق ۱۴۰ دانش آموز پایه ششم در شهر بالاده مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج حاصله از پیش آزمون نشان داد که اطلاعات دانش آموزان در موارد مختلف زیست محیطی نسبتا پایین می باشد. میانگین نمرات کل کسب شده در آزمون از ۵۰% کمتر بود. پس از آموزش در سطح نمرات کل آزمون افزایش قابل توجهی مشاهده شده است. میانگین کل نمرات به بالای ۵۰% رسید که نشان دهنده رشد سطح آگاهی زیست محیطی دانش آموزان است. نتایج حاکی از آن است که آموزش محیط زیست چه در سطح آموزش ابتدایی در مدارس و چه در سطح کارکنان می تواند نقش مثبت خود را ایفاء نماید. امید است با یک آموزش همگانی در تمامی سطوح جامعه، ما نیز در زمره کشورهایی قرار بگیریم که در این زمینه حرفی برای گفتن دارند.

Authors

سمیه نگهداری

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

زهرا رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران