دانش عملی معلمان ابتدایی در زمینه مدیریت کلاس درس

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

63

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_127

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

معلم، محور اصلی نظام اجتماعی کلاس درس است، که با برقراری ارتباط با دانش آموان می تواند در تحول روانی و اجتماعی آنان نقش موثر ایفا کند. معلمین برای مدیریت کلاس، با مشکلات و چالش های فراوانی در زمینه نیازهای منحصر به فرد و متنوع آموزشی، رفتاری و عاطفی خود و فراگیران مواجه اند. این پژوهش با هدف بررسی دانش عملی معلمان ابتدایی در زمینه مدیریت کلاس درس انجام شده است. پژوهش حاضر به روش مروری- کتابخانه ای با مطالعه ی نظر اندیشمندان در این زمینه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، که برای مدیریت بهینه کلاس با هدف آگاه سازی، حساس سازی و توانمند سازی معلم، بایستی به ارتباط و هماهنگی بین اجزا، ترکیب و همنشینی مولفه ها با خصلت کل گرایی توجه گردد. با افزایش منبع کنترل درونی در معلمان، خصوصا با تاکید بر مهارت های مدیریت کلاس و نظم می توان هم زمینه های افزایش خودکارآمدی در تدریس و کنترل کلاس را به وجود آورد و هم جو محیطی کلاس را بهبود بخشید.

Authors

نجمهصلاحی
نجمه صلاحی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، گناباد، ایران

زهرانریمانی
زهرا نریمانی

کارشناسی ارشدعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، ایران