تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

32

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_036

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

آسیب شناسی شبکه های مجازی بر روابط زوجین همواره مسیله روز جوامع انسانی مدرن بوده و هست؛ از اینرو، تحقیقاتی با شالوده بینشهای مادی، در جوامع غربی شکل گرفته است که یافته هایشان با فرهنگ اسلامی و به ویژه فرهنگ جامعه اسلامی ایران، در بسیاری موارد، تناسبی ندارد. پژوهش حاضر با پاسخ به این پرسش مبنایی که آسیب های شبکه های مجازی و ماهواره بر روابط زوجین با ابعاد فرهنگی جامعه اسلامی کدام است؛ به بررسی و تقویت کارکردهای خانواده در اسلام با شناخت آسیب ها و اختلال های وارد بر ساحت های شناختی، عاطفی و رفتاری زوجین در جهت احیای سبک زندگی دینی در خانواده پرداخته است؛ چراکه آشنایی با آسیبهای فضای سایبر از سوی زوجین بر کاهش آسیبهای آن نقش دارد.نتایج این پژوهش که با استناد به منابع معتبر، به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بدست آمده حاکی از آن است که فضای مجازی آسیب های جدی به ساحت های شناختی، عاطفی و رفتاری زوجین وارد می سازد بدین نحو که از نظر شناختی منجر به تهییج تخیلات جنسی؛ آسیب های معنوی و سلب قدرت تفکر؛ شکست عقل نظری و در نهایت تغییر باورها می شود و از نظر عاطفی سبب تذوق و تنوع طلبی زوجین؛ کاهش میل جنسی به همسر؛ طلاق عاطفی؛ بی وفایی و خیانت؛ شیوع افسردگی؛ سلب آرامش و در نهایت کاهش رضایت زناشویی می گردد. در ساحت رفتار نیز باعث تغییر سبک زندگی زوجین و حتی تزلزل و فروپاشی نهاد مقدس خانواده می شود .

Authors

علیرضاقاسمیان پور
علیرضا قاسمیان پور

گروه حقوق، واحد جهرم،دانشگاه آزاد اسلامی ،جهرم، ایران