مطالعه جامعه شناختی عوامل مرتبط بر طلاق در شهرستان قشم

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

57

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_043

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضیان طلاق” با طرح فرضیه هایی بر روی ۵۰ زوج عقدکرده و۵۰ زوج دارای زندگی مشترک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا شد.روش پژوهش مورد نظر از نوع توصیفی-تحلیلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد و از طریق پرسشنامه ، عوامل اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است . دراین پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل توصیفی پرداخته شده و سپس برای استنباط و تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی استفاده گردیده است.طبق یافته های این پژوهش با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل موثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک به نظر می رسد ؛ تصمیم گیری برای ازدواج ، میزان تحصیلات زوجین ، میزان درآمد خانوار، اشتغال، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان، میزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفین قبل از عقد ، و وجود آسیب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

Authors

احمدیحیایی
احمد یحیایی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران