ارزیابی کشت اول و دوم برنج بر مبنای غلظت آفت کش دیازینون در آب و خاک شالیزارهای استان مازندران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJS-20-2_001

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

سابقه و هدف: مصرف آفت کش های ارگانوفسفره در کشاورزی، مشکلات عدیده محیط زیستی در پی دارد. آلودگی آب و خاک و بر هم خوردن تعادل اکوسیستم های طبیعی، ظهور آفات و بیماری های جدید، وجود بقایای آفت کش ها در محصولات کشاورزی و عوارض بهداشتی حاصله موجب شده است که مدیریت مصرف آفت کش های آلی فسفره به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شود. با وجود پایین بودن سرانه مصرف آفت کش ها درکشور در مقیاس جهانی، کاربرد نامطلوب آفت کش های ارگانوفسفره در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و آلودگی های ناشی از آن، از مسائل مهم محیط زیستی کشور می باشد. در این تحقیق، با توجه به مصرف گسترده آفت کش فسفره دیازینون برای کنترل کرم ساقه خوار برنج در استان مازندران و با امعان نظر به شاخص تاثیر زیست محیطی (Environmental Impact Quotient) این آفت کش از حیث مخاطره آمیز بودن برای محیط زیست منطقه، غلظت دیازینون در آب و خاک مزارع برنج مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: شناسایی آفت کش دیازینون در آب و خاک مزارع برنج استان مازندران با تعیین ایستگاههای ثابت برای نمونه برداری صورت گرفت. در مجموع ۵۰ نمونه آب و خاک برای کشت اول و ۳۰ نمونه آب و خاک در کشت دوم نمونه برداری گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (Gas Chromatography) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نمونه برداری در سه فصل بهار، تابستان (قبل از نشا یا درحین برداشت محصول) و اوایل پاییز (برای کشت دوم برنج) انجام شد.نتایج و بحث: نتایج اندازه گیری انجام شده حاکی از تفاوت معنی دار در مقدار دیازینون در آب کشت اول در مقایسه با کشت دوم و خاک کشت اول در مقایسه با کشت دوم داشت. همچنین میانگین دیازینون در نمونه های آب کشت دوم نسبت به کشت اول، ۷.۸ برابر و در نمونه های خاک کشت دوم نسبت به کشت اول ۱.۶۶ برابر بود که بیانگر مقادیر بالا و هشداردهنده مصرف آفت کش دیازینون در کشت دوم برنج است. پایداری و حلالیت دیازینون و شرایط محیطی استان مازندران به ویژه بالابودن سطح آب های زیرزمینی، موجب افزایش ماندگاری این آفت کش و به تبع آن مخاطرات جدی محیط زیستی می شود. نتیجه گیری: با توجه به مقادیر غلظتی بالای آفت کش دیازینون در کشت دوم برنج، موضوع مدیریت مصرف سموم ارگانوفسفره و بهره برداری پایدار از اراضی تحت کشت با تمرکز بر ارتقای بهره وری تولید و افزایش راندمان محصول، توسعه آموزش های عمومی و تخصصی برای گروههای ذی نفع در تولید، عرضه و مصرف آفت کش های فسفره، ثبت و کاربرد این سموم بر مبنای ضریب اثر محیطی، استفاده از روش ها و فناوری های نوین برای مقابله با آفات مهم برنج، حذف و جایگزینی آفت کش پرخطر دیازینون از اهم مواردی هست که می بایست به عنوان راهبردها و سیاست های اجرایی حاصل از تحقیق مدنظر قرار گیرد.

Authors

شینا انصاری همدانی

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

رضا ارجمندی

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سعید متصدی زرندی

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

محمدعلی باغستانی

بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

رضا عزیزی نژاد

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasian, H., Ashayeri, A., Hosseinmarzeh, S.H. and Goshtasb Meigooni, H., ...
 • Abdollahzadeh, G., Sharifzadeh, M.S. and Damalas, C.A., ۲۰۱۵. Perceptions of ...
 • Aghilinejad, M.A., Mohammadi, S. and Farshad A.A., ۲۰۰۷. The effect ...
 • Ahmadi-Mamaqani, Y., Khorasani, N., Talebi, K.H., Hashemi, S.H, Rafiee, G.H. ...
 • Ara, A.G., Haque, W. and Hasanuzzaman, M., ۲۰۱۴. Detection of ...
 • Arjmandi, R., Tavakol, M. and Shayeghi, M., ۲۰۱۰. Determination of organophosphorus ...
 • Bahramifar, N., Taheri, K., Moradi, H.R. and Ahmadpour, M., ۲۰۱۵. ...
 • Bouman, B.A., Castaneda, M. and Bhuiyan, A.R., ۲۰۰۲. Nitrate and ...
 • Crawford, C.G., ۱۹۹۵. Occurrence of pesticide in white river, Indiana, ...
 • Ebrahimzadeh, M.A., Shokrzadeh, M. and Bioukabadi, M., ۲۰۰۵. Effect of ...
 • Environmental Protection Agency, ۲۰۱۴. National Recommended Water Quality Criteria: EPA ...
 • Fadaei, A., Dehghani, M.H., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Rastkari, N. ...
 • Fushiwaki, Y., Hamamura,T., Hasegawa, A. and Urano, K., ۱۹۹۳. Environment ...
 • Ghassempour, A., Mohammadkhah, A., Najafi, F. and Rajabzadeh, M., ۲۰۰۲. ...
 • Karyab, H., Mahvi, A.H., Nazmara, S. and Bahojb, A., ۲۰۱۳. ...
 • Khazaei, S.H., Khorasani, N., Talebi Jahromi, K.H. and Ehteshami, M., ۲۰۱۰. Investigation of ...
 • Mahdavi, A. and Fahimi, G.H., ۲۰۰۱, Biological control of chilo ...
 • Protocol for monitoring acute and chronic Toxicity in the San ...
 • Shayeghi, M., Nasirian, H., Nourjah, N., Baniardelan, M., Shayeghi, F. ...
 • Shayeghi, M., Shahtaheri, S.J. and Selseleh, M., ۲۰۰۱. Phosphorus insecticides ...
 • Shokrzadeh, M., Karami, M. and Ebrahimi Ghadi, M.A., ۲۰۱۳. Measuring ...
 • Soltaninejad, K. and Abdollahi, M., ۲۰۰۹. Current opinion on the ...
 • Tavokoli, M., ۲۰۰۷. Environmental Impact Assessment of diazinon in rice ...
 • US EPA, ۲۰۰۷. Regulatory history and past assessments for diazinon, ...
 • You, J., Weston, D. P. and Lydy, M. J., ۲۰۰۴. ...
 • Zhang, Z.L., Hong, H.S., Zhau, J.L., Huang, J. and Yu, ...
 • Zhao, X. and Huey, H., ۲۰۰۹. A study of degradation ...
 • نمایش کامل مراجع