حداقل ضخامت وجه ستون در اتصال گیردار تقویت نشده جوشی تیر به ستون جعبه ای فاقد ورق پیوستگی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CER-8-2_011

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401

Abstract:

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W) یکی از متداول ترین انواع اتصالات گیردار فولادی در قاب های خمشی است. با این وجود، به دلیل چالش های نصب ورق پیوستگی در ستون جعبه ای، توسعه روابط طراحی ستون های جعبه ای بدون ورق پیوستگی و ارائه راه های خلاقانه برای جایگزینی ورق پیوستگی در ستون جعبه ای همواره مورد توجه محققین، طراحان و سازندگان بوده است. با عنایت به رویکرد جدید آیین نامه هایی نظیر AISC ۳۴۱-۱۶ و مبحث دهم مقررات ملی ایران و ابهامات ایجاد شده درباره حداقل ضخامت وجه ستون جعبه ای فاقد ورق پیوستگی، در این پژوهش ۴۲ مدل اتصال گیردار WUF-W تحت بارگذاری چرخه ای و بارگذاری یکنواخت مورد مطالعه عددی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که رویکرد ویرایش پنجم مبحث دهم از مقررات ملی ایران مبنی بر الزام نصب ورق پیوستگی مستقل از ضخامت وجه ستون جعبه ای سخت گیرانه بوده و با اعمال ضریب اصلاحی برابر با ۱.۷ به رابطه ی قبلی در ویرایش چهارم مبحث دهم و یا آیین نامه AISC ۳۴۱-۱۰ می توان به حاشیه اطمینان مناسب جهت طراحی اتصال بدون ورق پیوستگی در ستون جعبه ای دست یافت.

Authors

فرزانه حامدی

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

سید بنیامین ادیب زاده

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران