طراحی آزمایش ها در شرایط فازی (مطالعه موردی: عوامل موثر بر کیفیت نان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEMCONF03_020

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401

Abstract:

تهیه نان خوب نیاز به اطلاعات دقیق در شناخت آرد، روشهای تهیه خمیر و عمل آوری آن، سیستم های پخت و رفع مشکلات نانوایان دارد. در این تحقیق تاثیر ۲ عامل از عوامل مواد اولیه (درصد نمک مصرفی و ماده مخمر) و۲ عامل موثر دیگر یعنی دمای تنور و میزان خستگی کارگر بر کیفیت نان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در واقع در این مقاله با رویکرد طراحی آزمایش ها به بررسی میزان تاثیر هریک از عوامل مذکور بر کیفیت نان خروجی پرداخته شده است و از آنجایی که کیفیت نان یک متغیر زبانی است که به صورت کیفی بیان می شود؛ ابتدا با کمک منطق فازی متغیرهای زبانی استفاده شده برای بیان کیفیت نان های مورد بررسی، به صورت کمی و دیفازی شده ارائه و سپس نتایج آزمایشات منتشر شده است.

Authors

سعید خلیلی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران