ارزیابی مولفه های زمینه گرایی در طراحی مجموعه اقامتی – فرهنگی نمونه موردی: مرکز فرهنگی دزفول، مجتمع امین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_017

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

زمینه گرایی دیدگاهی است که به ویژگی های خاص یک مکان و به کارگیری آنها در طراحی معاصر، توجه دارد. هر بنایی که ساخته می شود خود به عنوان بخشی از زمینه مطرح می گردد و به عنوان بخشی از زمینه برای بنای بعد از خود زمینه سازی می کند. این پژوهش با هدف شناخت معیارهای انسان گرایی در معماری زمینه گرا در طراحی مجموعه اقامتی فرهنگی است لذا تحقیقات ارزنده مذکور هر یک به بخشی از موضوع پرداخته اند، روش تحقیق این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از لحاظ محتوا نوعی پژوهش کیفی به شمار می آید، اما اساس پژوهش متکی بر روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال قیاسی می باشد. همچنین ابزا گرداوری داده ها توسط مشاهدات عینی و مطالعه منابع مکتوب، اسناد و مدارک شکل گرفته است. می توان نتایج این پژوهش توسط محققان را این چنین اثبات کرد که در طراحی مجموعه اقامتی فرهنگی در ایران با در نظر گرفتن ویژگی های اجتماعی و فرهنگی و هم چنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی و بهره گیری از معماری سنتی و بومی منطقه در جهت زمینه گرا بودن بنا، می توان از این ویژگی ها به شکل مناسب و درخوری در طراحی مجموعه اقامتی بهره گرفت.

Authors

نازنین منتظری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

سیمون آیوازیان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین باراجین