ریشه های جنوبی اهداف توسعه پایدار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCUC01_036

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

با افزایش اهمیت قدرت های نوظهور در اقتصاد جهانی، سوالاتی در مورد نقش کشورهای در حال توسعه در شکل دادن به هنجارهای جهانی مطرح می شود. فرض در بسیاری از ادبیات این بوده است که هنجارهای جهانی را در شمال یا غرب نشات گرفته اند. تحقیقات اخیر شروع به چالش کشیدن این دیدگاه کرده است. این مقاله به این بحث در مطالعه آژانس جنوب در پذیرش توسعه پایدار به عنوان چارچوب اجماع برای توسعه بین المللی کمک میکند. این مقاله بر اساس تحقیقات اسنادی و آرشیوی، مصاحبه با ذینفعان و مشاهدات مستقیم مشارکت کنندگان از مذاکرات ایده های نشات گرفته از جنوب در ظهور و تکامل بعدی مفهوم توسعه پایدار و پذیرش را شرح می دهد. ما نقش افراد کلیدی را به عنوان کارآفرینان هنجار در منشا توسعه پایدار برجسته می کنیم، زیرا آنها درک رهبری شمال از چالش زیست محیطی را در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به چالش کشیدند، و عاملیت بازیگران جنوبی را در پیشنهاد یک چشم انداز جایگزین به عنوان جانشینی برای اهداف توسعه هزاره ما کارگزاری بازیگران جنوبی را در ترویج برخی از اولویت های کلیدی توسعه پایدار شرح می دهیم. ما استدلال می کنیم که این ایده ها از دیدگاه دانش، تجربه زیسته، تجربه سیاست گذاری، نظریه پردازی و تحلیل جنوب جهانی سرچشمه گرفته اند. ما متوجه شدیم که کارآفرینی هنجار شامل مخالفت با دیدگاه های جریان اصلی و پیشبرد ایده های به حاشیه رانده شده است. این مورد همچنین ظهور هنجارهای بین المللی را به عنوان یک فرآیند طولانی مدت منازعه و تکامل نشان می دهد.

Keywords: