استفاده از داده های ماهواره ای رادار جهت بررسی تاثیرات کاهش تراز آب زیرزمینی در طولزمان با میزان فرونشست زمین (دشت دهگلان، استان کردستان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_062

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

Abstract:

پدیده فرونشست زمین یکی از مخاطرات زمین شناسی مهم است که به دلایل مختلف مانند تخلیه سفره های آب زیرزمینی،معدن کاری، استخراج نفت و گاز، حفر تونل زیرزمینی و ... رخ می دهد. شناسایی و پیش بینی رخداد فرونشست یکی ازچالش های مهم جوامع بشری در راستای کاهش خسارات جانی و مالی وارده ناشی از آن می باشد. مهم ترین عامل رخدادفرونشست در دنیا کاهش سطح تراز آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از اندازه از آبخوان ها است که بدلیل ایجاد فضاهایخالی در لایه های زیرسطحی و پر شدن آنها با رسوبات ریزدانه رخ می دهد. غالب آبخوان های کشور با کسری حجم مخزنمواجه می باشند و درنتیجه آن فرونشست های گسترده در سال های اخیر در سطح دشت ها ایجاد شده است. در این پژوهشفرونشست زمین در آبخوان دشت دهگلان که با کسری مخزن ۵۵۴ میلیون مترمکعب، بزرگ ترین آبخوان استان کردستانمی باشد، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از داده های ماهواره ای رادار و روش تداخل سنجی راداری، شناساییو تعیین نرخ فرونشست زمین، انجام می شود. پس از تهیه اینترفروگرام ها در روش تداخل سنجی راداری، میزان فرونشستنقاط مختلف محاسبه شده و نقشه پهنه بندی نرخ فرونشست محدوده، تهیه می گردد. در ادامه با استفاده از شواهد فرونشستدر سطح زمین، میزان فرونشست در نقاط کنترلی اندازه گیری می شود و با نرخ فرونشست بدست آمده از تداخل سنجیراداری مطابقت و صحت سنجی می گردد. در نهایت با استفاده از هیدروگراف آبخوان بدست آمده از چاه های مطالعاتی منطقه،کاهش تراز سطح آب زیرزمینی و فرونشست رخداده در طول بازه زمانی موردنظر بررسی می گردد

Keywords:

فرونشست زمین , فروچاله , افت آب زیرزمینی , هیدروگراف آبخوان , آبخوان قروه و دهگلان , داده هایماهواره ای رادار , داده های سنتینل ۱ , تداخل سنجی راداری , هیدروژئولوژی

Authors

اسماعیل غلامی

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،

علیرضا عرب امیری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

بهزاد تخم چی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود