بررسی و تحلیل اثرات نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEPR-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

Abstract:

باتوجه به اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ­ترین منبع اختلال در اقتصاد و به­ خصوص در بیکاری کشورهای وابسته به نفت محسوب می شود. از این ­رو در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخت­ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمودار واکنش توابع بیکاری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت طی دوره های مختلف متفاوت بوده و در بعضی دوره ها بهبود و در بعضی دوره ها کاهش یافته ­است.هم­چنین با استناد به جدول های تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات عمده توابع بیکاری بخش های کشاورزی و صنعت مربوط به تغییرات قیمت نفت بوده و تغییرات بیکاری بخش خدمات نیز ناشی از تغییرات نرخ بهره بوده ­است.

Authors

مهرداد علیرضایی شهرکی

کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

مهدی شیرافکن لمسو

استادیار علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

زهرا جلیلی

دکتری اقتصاد، کارمند دارایی، استان آذربایجان شرقی، ایران