تاثیر مکمل ویتامین D بر شاخص های تن سنجی افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MUQ-11-7_001

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

Abstract:

زمینه و هدف: چاقی زمینه ساز بیماری های قلبی - عروقی، دیابت و فشار خون است. اختلال خواب نیز می تواند با تغییر در سطوح نوروپپتیدهایی مانند گرلین و لپتین، همچنین دیگرمکانیزم ها در بروز چاقی و اضافه وزن موثر باشد. در مطالعه حاضر اثر مکمل ویتامین D بر شاخص های تن سنجیافراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، جامعه آماری را ۷۴ زن و مرد (با سنین ۵۰-۲۰ سال) مبتلا به اختلال خواب دارای اضافه وزن یا چاق مراجعه کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز تشکیل می دادند. میانگین سطح سرمی ویتامین D کل افراد مورد مطالعه، زیر ۳۰ نانوگرم برمیلی لیتر بود. در گروه درمان، ۵۰ هزار واحد ویتامین D در ۲ هفته (به صورت یک بار در طی ۸ هفته) و در گروه دارونما ۴ عدد پرل دارونما در طی ۸ هفته مصرف شد. سطوح (OH)D۳۲۵ پلاسما: وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و نسبت دور کمر به باسن، زمان در معرض آفتاب بودن، فعالیت فیزیکی، یادآمد ۳ روزه خوراک در ابتدا و ۸ هفته پس از شروع مطالعه اندازه گیری شد. یافته ها: سطوح سرمی (OH)D۳۲۵، افزایش معنی داری از ۷/۲۴ نانوگرم برمیلی لیتر به ۶/۳۷ نانوگرم برمیلی لیتر پس از ۸ هفته مداخله در گروه درمان نشان داد )۰۰۱/۰>(p. اندازه دور کمر در گروه درمان پس از ۸ هفته دریافت مکمل یاری، تغییر معنی داری یافت (۰۵/۰>p). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مکمل یاری با مکمل ویتامین D در افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به اختلال خواب، باعث افزایش سطح ویتامین  Dسرم و کاهش اندازه دور کمر می شود.  

Keywords:

Vitamin D , Obesity , Body mass index , Sleep disorder , A Randomized clinical trial. , ویتامینD , چاقی , شاخص توده بدنی , اختلال خواب , کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Authors

مجید محمد شاهی

epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

سید احمد حسینی

epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

بیژن حلی

epartments of Nutritional Sciences, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

محمد حسین حقیقی زاده

Department of Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

محمد ابوالفتحی

۳Faculty of Paramedical Sciences, Arvand Branch, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Katri P, Nora S, Riitta K. Diet promotes sleep duration ...
 • Alan F. The basis for psychiatric diagnosis based on DSM-۵. ...
 • Grandner, M, Patel N, Gehrman P, Perlis M, Pack A. ...
 • Leproult R, Copinschi G, Buxton O, Van Cauter E. Sleep ...
 • Ayas N, White D, Al-Delaimy W, Manson J, Stampfer M, ...
 • Rachel R, Edward L, Mark R, Janine H, Leigh P, ...
 • Bell N, Epstein S, Greene A, Shary J, Oexmann M, ...
 • Fung G, Steffen L, Zhou X, Harnack L, Tang W, ...
 • Tamer G, Mesci B, Tamer I, Kilic D, Arik S. ...
 • Holick M. Vitamin D deficiency. N Engl J Med ۲۰۰۷;۳۵۷(۳):۲۶۶-۸۱ ...
 • Tsiaras W, Weinstock M. Factors influencing Vitamin D status. Acta ...
 • Jeong H, Jung H, Dong YK, Ju WK. Association between ...
 • Lu L, Yu Z, Pan A, Hu FB, Franco OH, ...
 • Heidari B, Shirvani JS, Firouzjahi A, Heidari P, Hajian-Tilaki KO. ...
 • Najarzadeh A, Esteghamati A, Fallahzadeh H, Saeedi E. Effect of ...
 • Seyed Emami R, Eftekhar A, Golestan B. Effect of a ...
 • Armin Z, Sabine F, Heiner K, Christian G, Joachim K, ...
 • Sadiya A, Ahmed SM, Carlsson M, Tesfa Y, George M, ...
 • Ni Z, Smogorzewski M, Massry SG. Effects of parathyroid hormone ...
 • Zemel MB, Shi H, Greer B, Dirienzo D, Zemel PC. ...
 • McCarty M, Thomas C. PTH excess may promote weight gain ...
 • Wood RJ. Vitamin D and adipogenesis: New molecular insights. Nutr ...
 • Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. ...
 • McGill A, Stewart J, Lithander F, Strik C, Poppitt S. ...
 • Ojuka E. Role of calcium and AMP kinase in the ...
 • نمایش کامل مراجع