اهمیت و ضرورت استفاده از سیگنال های هشدار اولیه برای مدیریت ذخایر آبزیان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAKORANBIO03_046

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

سیگنال های هشدار اولیه (EWS) شاخص های انتقال بحرانی هستند که برای پیش بینی تغییرات رژیم زیست محیطی و جلوگیری از عواقب احتمالی که در یک اکوسیستم اتفاق می افتد به کار می-روند. امروزه بسیاری از اکوسیستم ها در معرض فشار هستند که می تواند منجر به تغییرات شدید از جمله تغییرات بازگشت ناپذیر شود. هر اکوسیستمی با تغییر و رفتن به شرایط بازگشت ناپذیر سیگنال های هشدار اولیه را از خود بروز می دهد که با روشهای ریاضی قابل بررسی است. هدف اصلی از راه اندازی این سیستم، ایجاد آمادگی برای خطر و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای کاهش اثرات و اجتناب از مواجه با آن خطر می باشد. در این علوم از داده های مربوط به تاریخچه زندگی گونه به عنوان پارامترهای اجباری در تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از صیادی های نظارت شده و اطلاعات محیط زیستی حاصل از سنجش از راه دور استفاده کرده و بدین ترتیب برآیند یکپارچه ای در رابطه با نواحی فصلی و مکانی که بر میزان صید و ذخیره (بیومس) گونه با اهمیت است، فراهم می آورد.

Keywords:

مدیریت اکوسیستم محور , سیگنال های هشدار اولیه , ذخایر آبزیان

Authors

نازنین قربانی رنجبری

داشجوی دکترای بوم شناسی آبزیان شیلاتی، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

هادی پورباقر

عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران