تاثیر شرایط استخراج بر رنگ و فعالیت امولسیون کنندگی پروتئین ایزوله ضایعات ماهی کپورعلفخوار(Ctenopharyngodon idella)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAKORANBIO03_048

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر تولید ایزوله پروتئینی از ضایعات ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) و بررسی تاثیر pH استخراج بر رنگ پودر پروتئین حاصله و قدرت تشکیل امولیسیون آن بود. بدین منظور، پروتئین ایزوله ماهی با روش تغییر pH و با استفاده از pH های اسیدی (۳، ۲/۵، ۲) و قلیایی (۱۲/۵، ۱۲، ۱۱/۵) تولید شده و سپس مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نمونه های حاصل از pH قلیایی ظرفیت تشکیل امولسیون بیشتری نسبت به pH اسیدی داشتند (۰/۰۵>p). همچنین تفاوت معناداری در میزان شاخص پایداری امولیسون مشاهده شد. بررسی و مقایسه شاخص های رنگ (a*، *b و *L) و سفیدی (W) پروتئین های ایزوله شده نشان داد که نمونه های حاصل از pH اسیدی رنگ روشن تر و سفیدتری را نسبت به pH قلیایی داشتند. در مجموع می توان بیان نمود که تغییر pH یک روش کارآمد جهت استخراج پروتئین از ضایعات حاصل از فرآوری آبزیان بوده و pHهای متفاوت استخراج نیز می توانند محصولاتی با خصوصیات متفاوت تولید نمایند.

Authors

شیما منصوری

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مینا اسمعیلی خاریکی

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سکینه یگانه

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیده صدیقه بابایی

بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز