بررسی پارامترهای هندسی چین های رسوبی مکران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 280

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAKORANBIO03_051

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

Abstract:

مکران یکی از گسترده ترین مجموعه های برافزایشی(Accretionary Wedge) در کره زمین است که در حاشیه قاره ها بر اثر بسته شدن اقیانوسها به وجود می آیند. این کمربند از ابتدا مورد توجه بسیاری از پژوھشگران بوده ولی به دلایل متعددی از قبیل شرایط بد آب و ھوایی،نبود امکانات مناسب از قبیل راه های دسترسی محلی،دوری از مراکز علمی و پژوھشی و همچنین بدلیل عدم توجه مسئولین منطقه ای و... کمتر به آن پرداخته شده است(بویژه در مکران غربی). در این مقاله از نتایج مطالعات قبلی،داده های صحرایی،تصاویر ماھواره ای و تصاویر رادار،تجزیه و تحلیل داداه های با استفاده از نرم افزارهای مربوطه برای بررسی چینه شناسی هندسی رسوبات مکران استفاده شده است.

Authors

آرمین شایگان

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک مادرید اسپانیا

ناهید برقه ای

کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند کرمان