برنامه ریزی بهینه تولید در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده و ادوات FACTS

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_059

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

در راهکارهای برنامه ریزی بهینه «مولدهای پراکنده» DG ، بخش انتقال به صورت یک شین کنترل شده با ولتاژ ایده آل در pu ۱.۰ مدل سازی می شود، این کار تاثیرات سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر FACT را نادیده می گیرد. اما، شبکه های انتقال مدن شامل FACTS های به صورت بهینه مکانیابی شده برای بهبود کیفیت توان می باشند. علاوه بر آن، ولتاژ نقطه تزویج مشترک PCC بین شبکه های انتقال و توزیع با عملیات های کنترلی FACTS، تغییر می کند. بنابراین، اینها می توانند باعث بدست آمدن راهکارهای برنامه ریزی DG بهینه محلی شوند. در این مقاله، یک مدل معادل تونن دو شین از بخش انتقال برای در نظر گرفتن و شامل کردن FACTS، پیشنهاد می شود. شاخص های پایداری ولتاژ خط و بهینه سازی ازدحام ذره ترکیبی LVSDI-PSO، فضای جستجوی مکان و اندازه FACTS کمتری در بخش انتقال حاصل می کنند، درحالی که بهینه سازی ازدحام ذره PSO یرای مکانیابی و اندازه یابی DG در بخش توزیع سیستم تست، استفاده می شود. این سیستم تست، یک شبکه انتقال-توزیع یکپارچه است: با مدل IEEE اصلاح شده ۹ شین به عنوان بخش انتقال و IEEE ۱۶ گره به عنوان بخش توزیع. اصلاح نقطه هدایت و امپدانس انتقال ماتریس 𝑍Z(bus) باعث بدست آمدن «جبرانساز سری کنترل شده با تایریستور» TCSC جبرانساز سری کنترل شده با تایریستور SVC می شود. نتایج نشان می دهند که جواب های بدست آمده بوسیله شبکه انتقال، مدل شده به صورت یک شین کنترل شده با ولتاژ ایده آل، یک جواب بهینه محلی در مقایسه با مدل شبکه توزیع انتقال یکپارچه و مدل معادل تونن می باشد. مدل معادل تونن پیشنهادی از طریق پارامتر Zth,Eth، همخوانی تنگاتنگی با نتایج بدست آمده از سیستم تست یکپارچه دارند.

Authors

رضا رنج کشان

دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد

امین رنجبران

استادیار، مجتمع آموزش عالی گناباد