بهبود عملکرد سیستم توربین های بادی در راستای تولیدهم زمان برق و گرما با استفاده از شبکه های عصبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_261

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

توربین های بادی بر اساس یک اصل ساده کار می کنند. انرژی باد ۲ یا ۳ پره ای را که بدور روتور توربین بادی قرار گرفته اند رابچرخش در می آورد. روتور به یک شفت مرکزی متصل می باشند که با چرخش آن ژنراتور نیز به چرخش در آمده و الکتریسیته تولیدمی شود. توربین های بادی بر روی برج های بلندی نصب شده اند تا بیشترین انرژی ممکن را دریافت کنند پژوهش حاضر با هدف بهبودعملکرد سیستم توربین های بادی در راستای تولید همزمان برق و گرما با استفاده از شبکه عصبی انجام شد که روش اجرای تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در قالب شبیه سازی با نرم افزار Matlab ارائه شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با در نظرگرفتن بلوک دیاگرام های متفاوت جهت بررسی سیستم به عنوان مثال در فصول مختلف مقدار توان اکتیو در سیستم متفاوت و منحنیخروجی مقادیر سینوسی دیگری را نسبت به حالت های قبلی ورودی خود نشان می دهد. که این امر نشان دهنده قابل کنترل بودنسیستم طراحی شده با توجه به تغییرات فصل که در نتیجه آن تغییر دما را مشاهده خواهیم کرد می باشد. همچنین این سیستم تواناییبررسی و کنترل در ساعات متفاوت شبانه روز را نیز دارا می باشد به گونه ای که می توان از یک سیستم مجزا به طور ۲۲ ساعته استفادهکرد. پس نتایج پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا می تواند مبنایی برای رفع مشکلات یا بهبود وضعیت موجود شده و راه رابرای رسیدن به وضعیت مطلوب هموار سازد.

Authors

مهدی رضائی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی پارسیان، قزوین، ایران

محمد رضا ابراهیمیان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران

علیرضا فتاحی واجاری

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، شهریار، ایران

مهدی مردانی

مدرس، دانشکده فنی و حرقه ای شهید بابایی، قزوین، ایران