شیوه موجک هار تک جمله ای در تحلیل مدارهای ترانزیستور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_266

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

معادلات دیفرانسیل کاربردهای زیادی در علوم مهندسی دارند. با این حال روش های تحلیلی که برای حل این معادلات وجود دارنداغلب پیچیده و دشوار هستند. الگوریتم های محدودی نیز برای حل عددی این معادلات پیشنهاد شده اند.در حل معادلات دیفرانسیل، از مزایای مهم روش موجک هار، سادگی و هزینه محاسباتی خیلی کم آن است، چرا که ماتریستبدیل هار، ماتریسی تنک است. همچنین مزیت دیگر هم تعداد کم و قابل توجه ضرایب موجک است و لذا استفاده از آن خیلیآسان بوده و هزینه های محاسباتی را بسیار پایین می آورد. در این پژوهش به یک مساله تحلیلی از مدارهای ترانزیستور به روشموجکهای هار (بخش مراجع [۱-۵] .( پرداخته می شود و یک روش کارا و موثر برای حل این گونه از معادلات پیشنهاد شده ونتایج حاصل از این روش با جواب های دقیق و یا واقعی، مقایسه می شود تا دقت و کارایی روش موجک هار برای حل اینگونه ازمعادلات نشان داده شود.معادلات تحلیل مدار در بسیاری از مقالات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (بخش مراجع [۶] و [۷] ).در اینجا هم یک روش موثر و کارا برای حل اینگونه از معادلات ارائه شده است و نتایج حاصل از آنها نیز به کمک موجک هار وحتی موجک های دیگر مثل موجک لژاندر و موجک چبیشف با هم قابل مقایسه است.

Authors

عبدالرضا مومنی

دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان

کاظم نوری

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان

لیلا ترک زاده

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان