شبیه سازی دو بعدی جریان هوا در یک اتاق بیمارستانی و بررسی اثر موقعیت دریچه هایهوا و ساکنین بر عملکرد آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_280

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر، با هدف شبیه سازی جریان هوا در یک اتاق بیمارستانی در شرایط مختلف ، با استفاده از نرم افزار انسیس -فلوئنتانجام شده است. از آنجایی که تهویه محیط های درمانی جهت کنترل و کاهش عفونت های تنفسی بسیار حائز اهمیت است، تعییندقیق الگوی جریان هوا در فضاهای مختلف بیمارستان اهمیت زیادی دارد. در این مدل سازی ، تغییر موقعیت دریچه های ورودی وخروجی هوا و نیز سرعت جریان هوا بر عملکرد تهویه مطبوع در اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه در دو سناریوی مجزا:اتاق خالی از شخص و اتاق با حضور شخص (اشخاص) انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که حالت ایدهآل تهویه هوااز نظر موقعیت دریچه های ورودی و خروجی هوا این است که هوا از بخش های بالایی اتاق (نزدیک به سقف) تزریق و از بخش هایپایینی اتاق (نزدیک کف) تخلیه شود. همچنین به صورت کیفی نشان داده شد که حضور بیشتر اشخاص (وسایل) در اتاق تاثیر بسایرزیادی بر عدم کارایی سیستم های تهویه مطبوع از نظر چرخش و تعویض هوا و نیز توزیع دما دارد.

Authors

مهدی نوروزی

استادیار گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی لارستان

رضا عباسی

دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی لارستان