کاربرد هوش مصنوعی در علم پزشکی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 360

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_318

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

امروزه فناوری های هوشمند نقش مهمی در افزایش قابلیتهای انسانی در بسیاری از زمینه ها بازی می کنند و هوشمصنوعی توجه و محبوبیت زیادی در زمینه علوم رایانه ایبه دست آورده است و علوم رایانه انقلابی در زمینه پزشکیو مراقبت های بهداشتی پدید آورده است که با فناوریاطلاعات از راه دور به عنوان یکی از قابلیت های زندگیامروز مطرح است. [ ۱] در گذشته هوش مصنوعی را فقط در فیلمها و انیمیشن ها می دیدیم و هیچ وقت فکر نمی کردیم کهروزی زندگی ما به این فناوری وابسته شود ولی امروز باپیشرفت علم و دانش هوش مصنوعی دیگر جزئی از زندگی ماشده است و برای رفع بسیاری از نیازهای ما به آن وابستههستیم. [ ۲] روز به روز شاهد پیشرفت ها و کاربردهای جدیدهوش مصنوعی در زمینه های مختلف پزشکی، مهندسی،داروسازی و...هستیم.که جایگزین و ارتقا دهنده یتوانایی های انسانی می شوند. کاربردهای هوش مصنوعی درپزشکی به کمک بشر آماده تا بتواند سلامت جامعه را بهبودببخشد. هوش مصنوعی در این حوزه در بخش های تشخیص بیماریو ساخت دارو و حتی ویرایش ژن ها کمک می کند و با توجهبه گستردگی علم پزشکی و هوش مصنوعی از ربات ها مانندربات های جراح، رباط داروساز و دارو فروش و ...استفاده می شود. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می توانندفرآیند پیچیده آماری را به صورت خودکار انجام دهند ودر انتخاب درمان تاثیر گذار باشند. [ ۳] اینها تنهانمونه هایی از کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پزشکی وسلامتی و مهندسی است هدف اصلی این مقاله بررسی اکتشافات جدید هوش مصنوعی در حوزه های پزشکی و مراقبتهای بهداشتی و ارزیابی شیوه هایی برای بهبود خدماتبیمارستان بستری و سایر بخش های بهداشتی مربوط به آناست.

Authors

ندا قنبری بیرگانی

دانشجوی دپارتمان برق و مهندسی کامپیوتر، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز،دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان

مهسا رهنمازاده

مدرس دپارتمان برق و مهندسی کامپیوتر، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز،دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان