بررسی عوامل موثر بر بزهکاری جوانان و نوجوانان و ارائه راهکارهایی در راستای آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_064

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

Abstract:

سازمان یا هر جامعهای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزشها و هنجارهای خود تبعیت کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش های جامعه باشند همنوا و سازگار و افرادی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند ناهمنوا، ناسازگار و یا بزهکار هستند. کسانی که رفتار انحرافی و ناهنجاری آنها دائمی باشد و گذرا نباشد منحرف خوانده میشوند. وجود بزه و بزهکاری در هر جامعه آن جامعه را به فساد و نابودی می کشاند . عدمتوجه به آن با گذشت قبح بزه در بین افراد ریخته می شود و به مرور زمان به صورت ویروسی به همه جامعه نفوذ کرده و زمانی که گروه جوان و نوجوان را درگیر کرد دیگر نمی توان برای آن جامعه چارهای اندیشید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بزهکاری جوانان و نوجوانان و ارائه راهکارهایی در راستای آن انجام گرفته است که به منظور جمع آوری اطلاعات در زمینه آن از داده های ثانویه، یا همان اطلاعات کتابخانه ای بهره گرفتیم که پس از جمع آوری اطلاعات با اساتید برتر در مورد آن ها بحث و گفتگو کردیم و پس از آن به نتایجی دست پیدا کردیم که اگر به بزه و بزهکاری خصوصادر زمینه جوانان و نوجوانان توجه نشود قطعا جامعه به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.

Authors

عباس اویسی

دکتری، علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، سیستان و بلوچستان زابل

حسینعلی سرگزی

کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، سیستان و بلوچستان ، زابل