بررسی مجازات سلب حیات در جرایم جنسی با تکیه بر مبانی فقهی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_136

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

Abstract:

سلب حیات شدید ترین کیفر جرایم میباشد که دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. این نوع مجازات دارای روش های بسیار و موافقین و مخالفان بسیار نیز دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در متون فقهی به سلب حیات در قبال شماری از جرایم اشاره شده است که دامنه ای از جرایم جنسی در زمره همین جرایم میباشد. در حوزه روابط جنسی مجازات هایی تعیین گردیده است که شدید ترین آن ها سلب حیات میباشد که در شرایط خاصی این حکم جاری میشود. این مجازات هم در جرایم مربوط به زنا و هم در لواط جاری میگردد. پشتوانه این قوانین اصول فقهی میباشد که با استناد به آن ها، قوانین تعریف گردیده اند. این پژوهش به بررسی مجازات سلب حیات در جرایم جنسی با تکیه بر مبانی فقهی میپردازد. مهم ترین هدف پژوهش حاضر شناخت ریشه های فقهی قوانین جاری در باب جرایم جنسی میباشد.

Authors

فاطمه فخاری

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی

فاطمه حاصلی

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد مشهد