کج فهمی های رایج در آموزش علوم پایه پنجم و ششم ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO12_026

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

Abstract:

زمینه و هدف : هدف از مطالعه حاضر بررسی کج فهمی دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره مفاهیم حایز اهمیت در برنامه درسی و زندگی روزمره می باشد. گزینش مقایسه ای کج فهمی های رایج در باب موضوعات انرژی و گرما و دما نتیجه مورد انتظار تحقیق است. روش بررسی: در ارتباط با موضوع برگزیده اول ۱۳۶ محصل پسر در پایه ششم دو آموزشگاه دولتی در منطقه ۱۴ تهران با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی مرحله ای انتخاب و در فرایند مطالعه شرکت داده شدند. موضوع برگزیده دوم با به کارگیری ۱۳۶ محصل پسر در پایه پنجم از چهار آموزشگاه منطقه ۶ تهران و شرکت دادن هریک از آن ها در آزمون تشخیصی و مصاحبه نیمه ساختار یافته به مطالعه پرداخته است. نتیجه گیری : با استفاده از روش ارزیابی مفهومی دریافتیم که دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی کج فهمی های بسیاری در ارتباط با مفهوم انرژی و گرما و دما ، ماهیت و ساختار آنها ، تبدیل انرژی، منابع انرژی و مفهوم کار دارند وآموخته های آنان در پایه های پایین تر مانع بروز این کج فهمی ها نشده است. با وجود اینکه برخی از آنان درک مفهومی از این موارد داشتند، باز هم توجه و دقت کافی در آموزش مفاهیم مرتبط با تبدیل و تغییر انرژی و همچنین تغییرات دما ضرورت دارد. به علاوه بر پایه این یافته ها ضرورت دارد تا در بازبینی برنامه های درسی و مواد آموزشی علوم تجربی دوره ابتدایی که اخیرا توسط وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است، در سازماندهی مفاهیم مرتبط با گرما و دما و مدل سازی انرژی در کتب درسی توجه زیادی مبذول گردد.

Keywords:

کج فهمی , علوم , دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی

Authors

مونا شمسی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ، ارومیه ، ایران