خودکشی در زنان متاهل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO12_027

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

Abstract:

زمینه و هدف : خودکشی مرگی است اختیاری که بعنوان گزینه ای برای فرار از مشکلات توسط خود فرد برگزیده می شود . باتوجه به بروز بیشتر این چالش در زنان متاهل مطالعه حاضر بر پایه این عنوان نهادینه شده است. روش بررسی : بررسی مروریدو پژوهش انجام شده توسط گروه های دیگر طی سالهای متفاوت به منظور تطبیق یافته های آنها در کنارهم . پژوهش اول ازنوع مطالعه موردی – شاهدی در بازه زمانی مهر تا پایان اسفند ۱۳۸۲ در یکی از بیمارستان های شهر اراک انجام گرفته است.پژوهش دوم از نوع توصیفی در مرکز مسمومیت بیمارستان لقمان تهران به مدت یک سال (از آذر ۱۳۸۰ تا آذر ۱۳۸۱) موردبررسی واقع شده است. یافته ها : میانگین سنی افراد اقدام کننده به خودکشی در هردو پژوهش تقریبا برابر است. عوامل متاثربر زنان متاهل مانند بیوه و مطلقه بودن در میزان اقدام دارای اهمیت فراوان است . میزان اقدام به خودکشی در افراد دارایتحصیلات کم و منابع مالی ناکافی تقریبا دوبرابر افراد درگیر با مشکلات دیگر است. نتیجه گیری : میزان خودکشی در افراددارای تحصیلات پایین بیشتر است . خشونت خانوادگی و اختلافات زناشویی از جمله علل اقدام به خودکشی در زنان متاهل است.

Authors

مونا شمسی

دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ، ارومیه ، ایران