نقش سازمان های بین المللی در توسعه روابط دیپلماتیک کشورهای اروپایی(مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV05_165

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

Abstract:

رویکرد اتحادیه اروپایی به آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته با تحولات فراوانی همراه بوده است . راهبرد جدید اتحادیه اروپایی در آسیای مرکزی (می ۲۰۱۹ )در مقایسه با راهبرد پیشین (مارس ۲۰۰۷ )دارای ویژگی هایی است که تحت تاثیر تغییر نگرش جهانی اتحادیه اروپایی در خصوص اعمال حاکمیت بیرونی تنظیم شده است. امروزه سازمان های بین المللی با پیمودن مرزهای جغرافیایی تقریبا در تمام حوزه های بین المللی ریشه دوانده اند و هر مساله ای که به نحوی از انحاء با منافع جامعه بین الملل مرتبط باشد عموما در چارچوب سازمان های بین الملل تنظیم می گردد. بی شک رشد شگفت انگیز کمی سازمان های بین المللی نیز از برجسته ترین جنبه های روابط بین المللی در قرن بیستم بوده که بسیاری را به وجد آورده و به فردایی بهتر امیدوار ساخته است.

Authors

حسین قدیری

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سمیه قادری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تهران ،دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی