بررسی ارتباط ارزش واقعی و عوامل اقتصادی ارائه دهنده صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_061

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

اطلاعات حسابداری از جمله مواردی است که موجب ایجاد و توسعه شفافیت و افشا در بازار سرمایه می شود. طبق اصول حسابداری روش گزارشگری رایج و غالب در حسابداری رویکرد بهای تمام شده تاریخی است که با تحولات حال حاضر و پیچیدگی های بازار مالی و توسعه ابزارهای مالی مورد بازنگری و کنکاش در ادبیات حسابداری قرار گرفته است. هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه ارزش منصفانه و پیامدهای اقتصادی تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ای ۵ ساله با روش رگرسیون داده های ترکیبی به تخمین مدل و بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج این تحقیق تصریح می نماید بین ارزش منصفانه و پیامدهای اقتصادی تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.