بررسی اثر سورفکتانتهای زیست محیطی در تشکیل هیدرات متان با حضور محلول الکترولیت در محیط متخلخل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS06_079

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1401

Abstract:

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر سورفکتانت زیست محیطی جدید بر پایه روغن آفتابگردان بر سینتیک فرآیند تشکیل هیدرات متان مجموعهای از آزمایشها در غلظتهای مختلف در محیط متخلخل شن و ماسه و در حضور محلول آب-نمک انجام شد. نتایج نشان میدهد که این سورفکتانت دوستدار محیط زیست توانسته عملکرد چشم گیری از خود نشان دهد. به طوریکه توانست زمان القا تشکیل هیدرات متان را۱۴۰ برابر کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش %۶۰ میزان مول مصرفی را به همراه داشت، نتایج به دست آمده نشان میدهد که توانسته است زمان القا را نسبت به محلول آب- نمک، ۷۳/۵۳% و زمان کل فرآیند را %۴۱/۷۲ کاهش و میزان مول مصرفی گاز را افزایش دهد و موجب افزایش ۷ برابری ثابت سینتیکی رشد هیدرات نسبت به آب - نمک شد با توجه به پژوهشهای انجام شده قبلی سورفکتانت زیست محیطی جدیدی بر پایه روغن آفتابگردان دراین آزمایش بکار رفته است.

Authors

مریم امیدوار

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

کیانا پیوندی

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران