ارزیابی خواص ساختاری نانوکامپوزیتFe۳O۴/ZnO بر پایه ی اکسیدگرافن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS06_144

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1401

Abstract:

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی Fe۳O۴/ZnO/GO به روش عملیات حرارتی سنتز شدند. این روش در مقایسه با روشهای دیگر، ارزان، راحت و کارآمد بود. خلوص فاز با تجزیه و تحلیل پراش پودر اشعه ایکس (XRD) تایید شد. اندازه کریستال ها از میکروسکوپ الکترونی عبوری ۵۳/۲۱ (SEM) نانومتر به دست آمد . طیف FTIR وجود گروه های عاملی مربوط به Fe۳O۴، ZnO، GO را تایید کرد. شکاف انرژی با استفاده از نمودارهای UV-visible محاسبه شد. مقادیر به دست آمده برای گاف انرژی نانوکامپوزیت Fe۳O۴/ZnO/GOبه روش تاک ۳/۸۲ الکترونولت میباشد. بنابراین، این نانوذرات با موفقیت با روش جدید عملیات حرارتی سنتز شدند .

Authors

نوشین سلیمی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر

ابراهیم محمدی منش

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر