تولید و ارزیابی خواص داربست نانولیفی کازئین حاوی چارچوب آلی فلزی میکرومتخلخل به منظور استفاده در پوشش زخم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IACS06_147

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1401

Abstract:

در این پژوهش داربست نانولیفی کازئین/پلی وینیل الکل (PVA) حاوی چارچوب آلی- فلزی مبتنی بر روی (ZIF-۸) به منظور کاربرد پانسمان زخم به روش الکترریسی همزمان تولید شد. اندازه و مورفولوژی نانوالیاف الکتروریسی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی شد. همچنین خصوصیات داربست تولید شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و دستگاه اندازه گیری زاویه تماس آب مورد بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تولید نانوالیاف یکنواخت بدون دانه تسبیحی بوده است. بررسی قابلیت ترشوندگی نانوالیاف الکتروریسی شده نیز موئد تولید نانوالیاف آبدوست با زاویه تماس حدود ۲۰º است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که داربست نانولیفی حاوی کازئین و چارچوب آلی-فلزی را میتوان از طریق رویکرد الکتروریسی همزمان با نانوالیاف PVA، تولید کرد. علاوه بر این، خصوصیات آبدوستی داربست نانولیفی تولید شده نشان دهنده قابلیت جذب اگزوداتهای زخم را است و از تجمع ترشحات زخمها جلوگیری می کند.

Authors

الناز لامعی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مریم امیری

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهدی حسن زاده

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران