نگاهی حقوقی به پیدایش جرایم رایانه ای

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 544

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASOCONF07_002

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1401

Abstract:

سایبر در لغت به معنی غیرواقعی و مجازی می باشد؛ و فعالیت های سایبری یا همان رایانه ای به زبان ساده یعنی: مجموعهای از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و دستگاه های مخابراتی که بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی آنانجام می شود. این روزها فعالیت های رایانه ای جزء اصلی و جدا نشدنی از زندگی افراد در جهان محسوب می شود، و بدیهیاست که با پیشرفت روز افزون دانش فناوری اطلاعات و پا گذاشتن اینترنت به زندگی بشر از اینگونه فعالیت ها سوءاستفادههایی هم بشود، که آسیب هایی را هم به دنبال داشته باشد. در جرایم سنتی و قدیمی جرم عموما بر روی اشخاص، اموال،امنیت و... واقع می گردید، ولی در جرایم رایانه ای نوع آلت جرم به نوعی ماشین )کامپیوتر( تبدیل شده است. در ایران جرایمرایانه ای جرم انگاری شده است و قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شده که امروزه نیاز بهاصلاح آن شدیدا احساس می شود. بطور کلی جرایم سایبری را می توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اول: جرایمی استکه رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشود مانند سرقت، تخریب و نظایر آن؛ دسته دوم: جرایمی است که درآن رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب به جرم از آن استفاده میشود؛ و دسته سوم: جرایمی است کهمیتوان آنها را جرایم محض رایانه ای نامید. در این مقاله علمی سعی شده است تا نگاهی هر چند مختصر به چگونگیپیدایش جرایم رایانه ای داشته باشیم و برخی از جرایم مهم در این حوزه را هم به شما معرفی کنیم تا نسبت به این جرایمآگاه شوید؛ روش تحقیق در این مقاله بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و میدانی در جامعه می باشد.

Authors

امیرحسین صفدری

دانش آموخته کارشناسی حقوق، دانشگاه شاندیز، مشهد

هانیه بابائی پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد، سبزوار