رابطه معلم و دانش آموز: مطالعه ای از معلمان کلاس های بالاتر و دانش آموزان آنها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASOCONF07_041

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1401

Abstract:

این مطالعه به بررسی ادراکات گروهی از معلمان پایه چهارم تا ششم و دانش آموزانشان در مورد رابطه شان می پردازد. شرکت کنندگان شامل ۳۹ معلم و ۱۱۱ دانش آموز در یک مدرسه ابتدایی در استان گلستان - ایران بودند. هر دو گروه به یک نظرسنجی با تعداد موارد و محتوای یکسان اما از دو دیدگاه متفاوت پاسخ دادند. بخش دوم نظرسنجی شامل پاسخ های معلم -دانش آموز به یک سوال باز بود. داده های کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل و بحث جمع آوری شد. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین گروههای معلم و دانش آموز در ساختارهای هدف کلاس (۵۵/۹=F، p=۰/۰۰۰) و نقش معلم (۴۱۴/۲=F، p=۰/۰۱۸) مشاهده شد. یافته ها نشان می دهد که معلمان و دانش آموزان دیدگاههای خود را نسبت به مواردی که رابطه معلم و دانش آموز را آشکار می کنند یا منعکس می کنند، متفاوت بیان کردهاند. به نظر می رسد فشار تست ها یا نمرات مرجع به هنجار عامل مهمی باشد تفاوت ها. شرکت کنندگان نگرش معلم یا آموزش عاطفی را در ایجاد رابطه مثبت بین آن دو ضروری دانستند. نقشی که معلم بازی می کند بسیار پویاتر از نقش خطی نشان داده می شود و هر دو گروه لازم می دانند که معلمان نقش خود را بر اساس تنظیمات تغییر دهند تا از فراگیران حمایت بهتری کنند.

Authors

مریم قرنجیک

معلم، دوره ابتدای مدرسه شهید فریدون قرنجیک روستای نیاز اباد –آموزش پرورش- بندر ترکمن -گلستان-ایران