فرزند آوری و افزایش جمعیت از منظر آیات قرآن کریم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF10_040

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1401

Abstract:

فرزند آوری و افزایش جمعیت یکی از مقوله های مهمی است که مورد تاکید عالمان ربانی و متخصصان جمعیت قرارگرفته است و آن را یکی از ضروری ترین و مهم ترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی به حساب می آورند. قرآن کریم نیز به این امر مهم در آیات متعددی اشاره و آن را تایید کرده است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که در نظر دارد از منظر قرآن کریم فرزندآوری را تحلیل نماید. هدف از پژوهش تبیین اهمیت فرزندآوری به ویژه در عصر حاضر و اثبات ممدوح بودن فرزندآوری در همه زمان ها را دارد. از نتایج پژوهش حاضر این است که ۲۴ آیه قرآن در ۶ دسته موضوعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فرزندآوری و ممدوح بودن آن در همه برهه های زمان اشاره کرده است. نگارنده بر این باور است که فرزندآوری همواره ممدوح و هیچ موقع مذموم نبوده و نخواهد بود.

Authors

سجاد اسحاقی مسکونی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه کاشان

سلمان اسحاقی مسکونی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان