بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر ارتقاء کیفیت بصری و فرهنگی فضای شهری در شهر بجنورد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 205

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC17_038

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1401

Abstract:

با توجه به اهمیت و علاقه انسان به زیبایی، اصلی ترین مسئولیت طراحان شهری، توسعه ی ویژگی های زیباشناختی و فضاهایشهری است و در این راستا گرافیک محیطی به عنوان موثرترین ابزار برالگوهای رفتاری زندگی انسان در فضای شهری است .فرهنگنیز جایگاه مهمی در زندگی شهری دارد و عامل ایجاد ارتباط بین گروه های انسانی است .فرهنگ و شهر دو پدیده ی مکمل هستند،هر کدام دیگری را کامل می کند. این تحقیق با بررسی گرافیک محیطی شهر بجنورد و با هدف یافتن اصول و مفاهیم سازنده ورعایت مبانی صحیح طراحی گرافیک محیطی در پی یافتن اصول و مفاهیم تاثیرگذار بر گرافیک محیطی در طراحی فضای شهریاست و چگونگی اجرایی کردن عناصر گرافیک محیطی در شهر بجنورد برای بهبود فضای بصری و فرهنگ سازی.

Authors

فضل اله پاکنهاد

لیسانس گرافیک/ شهرداری بجنورد