کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی تعیین طرح اختلاط بتن متخلخل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI14_057

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401

Abstract:

بتن پرکاربردترین مصالح در صنعت ساخت و ساز کشور به شمار می رود. بتن متخلخل نیز به جهت دارا بودن خواص خاص مانند نفوذپذیری بالا همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. مقاله حاضر به تعیین طرح مخلوط بتن متخلل با مقاومت مشخص بر پایه برنامه آزمایشگاهی و مدلسازی به روش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداخته است. برنامه آزمایشات در این تحقیق با ۲۰۰ طرح اختلاط در زمینه بتن متخلل استوانه ای و تهیه بانک اطلاعاتی شروع شده و با کاربرد انواع شبکه عصبی چند لایه پرسپترون (MLP) مدلسازی شده است. شاخصهای ارزیابی شامل ضریب رگرسیون و میانگین مربعات خطا برای بررسی کارایی ساختارهای شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که ضریب رگرسیون حاصل در اکثر ساختارهای به کار رفته بالای ۸۵ درصد بوده و در شبکه عصبی با ساختار بهینه برابر ۹۵ درصد به دست آمده است. همچنین شاخص خطای مورد ارزیابی در شبکه عصبی با ساختار بهینه ۱۲۱/۰ تعیین شده است.

Authors

محمد امامی کورنده

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سعید سوادکوهی موگوئی

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سیدمحمدجواد سادات درکه

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی مقدادی

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ملینا معزی

دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران