چالش ها و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی طی دوره ی کووید-۱۹: مدل مفهومی توسعه آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF11_011

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401

Abstract:

همه گیری کووید-۱۹ چالش بی سابقه ای برای محیط زیست جهانی به وجود می آوردف این بیماری همه گیر بر جوامع، شرکت ها و سازمان ها در سطح جهانی تاثیرگذار بوده و در حال حاضر به رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر شده است، همه گیری کووید-۱۹ جوامع سراسر جهان را وادار می کند که تصمیماتی در پاسخ به تغییرات اساسی صورت گرفته در محیط زیست اتخاذ کنند. فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت ها به عنوان پاسخی به همه گیری کووید-۱۹ عمدتا حول حمایت از ذی نفعان از جمله کارکنان، جامعه، نهادهای دولتی، متخصصان خدمات درمانی و ... متمرکز هستند. هدف این مقاله تحلیل توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بین دو دوره فوق بحرانی که جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است، یعنی رکود بزرگ و پاندمی کووید-۱۹ می باشد. یافته های ما نشان می دهد که فعالیت های CSR بدون توجه به سطح توسعه کشور، در سراسر جهان توسط شرکت ها به عنوان پاسخی به کووید-۱۹اجرا می شوند. شرکت هایی که سال ها تجربه CSR دارند، نسبت به جوامع و مردم خود مسئولانه عمل می کنند. مفهوم CSR هنوز در حال تکامل است، اما هدف اصلی در هر مرحله از توسعه یکسان است : یعنی کمک به ایمنی و رفاه عمومی. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که در این مقاله بررسی شده اند از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی حتی در دوره بحران به اجرای اهداف CSR کمک می کنند.

Keywords:

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) , پاندمی کووید-۱۹ , چالش هاوفعالیت های مسئولیت اجتماعی , ذینفعان

Authors

نعمت اله عالی پور

دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی استان خوزستان

مهسا زنگنه

کارشناشی ارشد مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعاتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک