بررسی اهمیت رهبری معنوی و نقش آن در توانمندسازی افراد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC09_035

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1401

Abstract:

در عصر حاضر که عصر جهانی شدن است و سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه هستند، همواره نیاز به تغییرات بنیادی و نوآوری احساس میشود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از ده ها سال ادامه با روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدید را در پیش بگیرند. در واقع، ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر و معناجویی در کار، نوع دوستی، و... به پژوهشها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار،همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدیی دارند. به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار، پارادایم معنویتمیباشد. نیاز به معنویت نیز همانند نیازهای احساسی، ذهنی و فیزیکی یکی از نیازهای عمده انسان میباشد. فرد تمام این نیازها را با خود به محیط کار می آورد، ریشه ارتباط بین معنویت و رهبری، شناخت این مسئله است که همگی ما دارای یک صدای درونی هستیم که منبع نهایی در حل مشکلات فردی، کاری و رویارویی با مسائل و مشکلات میباشد .

Authors

سمانه تردست

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد سیرجان