آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی رواج فساد در جامعه و حکومت براساس سیره اخلاقی امام رضا (علیه السلام)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 426

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC10_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401

Abstract:

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر حکومتها بوده و مانع دستیابی آنها به اهدافشان گردیده، چرا که قادر است آسیبهای زیادی را به حوزه های مختلف در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وارد نماید. از جمله این آسیبها میتوان به گسترش احساس نا امنی بین مردم، تبعیض و بیعدالتی، تخریب نظام ارزشی جامعه، کند شدن رشد اقتصادی، بیثباتی دولت، تحریف فرآیند انتخابات، حمله به بنیانهای دموکراتیک و جلوگیری از حاکمیت قانون، اشاره کرد. لذا، مبارزه با فساد به عنوان یک اصل جدی و کلیدی، برای دولتها مطرح میباشد و جوامع برای رسیدن به رشد باید به مقابله جدی با فساد در همه ابعاد بپردازند، انبیاء و امامان روشها و تلاشهای بسیاری در مبارزه با فساد در عرصه های مختلف داشتند، امام رضا (علیه السلام) با توجه به موقعیت زمان و نوع فسادی که رواج داشت شیوه های خاصی را گزید و با فساد در عرصه های مختلف مبازره کرد که میتوان از این شیوه ها برای امروز نیز الگوبرداری شود. با توجه به اینکه مبارزه با فساد تلاشی همگانی طلب مینماید. مقاله حاضر به شیوه اسناد و منابع مکتوب و سایتهای اینترنتی و با هدف بررسی نقش و وظایف حکومت، مردم، رسانه ها و نخبگان و گروه ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی درمقابله با فساد در حکومت انجام گرفته و در این راستا پیشنهادهایی ارائه میدهد.

Keywords:

Authors

محمود شیخ الاسلامی

دکتری الهیات- استادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور

صفورا خسروی

دکتری جامعه شناسی- مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

فریبرز جعفری

دانشجو کارشناسی ارشد حق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین