ارائه روشی برای مدیریت هوشمند پارکینگ های خودرو با کمک اینترنت اشیا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI05_118

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

دستیابی به فضای پارک خودرو به ویژه در مناطق پر جمعیت نه تنها دشوار است. بلکه مشکلات جانبی دیگری مانند افزایشترافیک، اتلاف وقت. آلودگی محیط زیست و مصرف سوخت را نیز در پی دارد. اگرچه پارکینگ های طبقاتی و مجتمع. مرهمی برمشکلات کمبود فضای پارکینگ شهرها محسوب می شوند. اما مسائلی همچون لزوم حرکت خودروها بین طبقات و جابه جایی درسطح با طبقات برای یافتن جای خالی پارک همچنان معضلی در این رابطه محسوب می گردد. در این مقاله. دو سناریوی مبتنی براینترنت اشیاء و رایانش مه برای مدیربت هوشمند پارکینگ های طبقاتی خودرو ارائه شده است. بکارگیری اینترنت اشیاء، امکانحس شرایط پیرامونی با کمک شبکه ای از سنسورهاء. پردازش داده های حس شده. و سپس اعمال تغییر در محیط با استفاده ازمحرک ها یا آگاهی رسانی به کاربران را فراهم می آورد. دلیل استفاده از محاسبات مه نیز در رویکرد پیشنهادی. به حداقلرساندن تاخیر و مصرف شبکه در معماری این سیستم است. برای نشان دادن اثربخشی رویکرد پیشنهادی. شبیه سازی هایی دربستر نرم افزاری iFogSim انجام شده و نتایج به دست آمده. با مدل استقرار مبتنی بر ابر سیستم پارکینگ هوشمند خودرومقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که استقرار سیستم پارکینگ مبتنی بر مه خصوصا در سناریوی مبتنی برسنسورهای فوتوسل، نه تنها تاخیر و مصرف شبکه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. بلکه مقیاس پذیری مناسبی را نیزفراهم می نماید.

Authors

رضا احمدی هاشم آبادی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران

احسان عطایی دادوی

استادبار و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران