راهکارهای تشخیص و پیشگیری از نفوذ در شبکه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICTI05_144

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

شبکه های کامپیوتری دارای کاربرد زیادی در عصر امروز بوده و می توان از آنها برای پردازش، انتقال اطلاعات و اشتراک منابعاستفاده نمود. از آنجایی که از نظر تکنیکی ایجاد سیستم های کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیرممکناست. امنیت به بخشی مهم و چالش برانگیز در شبکه های کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی سازمانی تبدیل شده است. استفادهاز سیستم های تشخیص نفوذ از راه کارهای ارائه شده برای ارتقا امنیت و مقابله با نفوذگران سایبری می باشد. این سیستم ها کهمی توانند سخت افزاری و یا نرم افزاری باشند. کار نظارت بر شبکه کامپیوتری را در مورد فعالیتهای مخرب و یا نقض سیاستهایمدیریتی و امنیتی انجام می دهند و گزارشهای حاصله را به بخش مدیربت شبکه ارائه می دهند. سیستمهای تشخیص نفوذ وظیفهشناسایی و تشخیص هرگونه استفاده غیرمجاز از سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دو دسته کاربران داخلی وخارجی را بر عهده دارند. سیستم های تشخیص نفوذ. قطره ای از دریای ابزارهای موجود برای کمک به مدیران در حفظ امنیت واطمینان از عملکرد مطلوب سیستم ها هستند.

Authors

علی سلیمانی

استادیار و عضو هیئت علمی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

عاطفه افروغه

کارشناس ارشد شبکه، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان