هیدروپلیتیک رودخانه های مشترک ترکیه و تاثیر آن بر همسایگان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 260

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICGSI01_066

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی وضعیت هیدروپلتیک رودخانه های مشترک ترکیه و تاثیر آن بر همسایگان است. ترکیه از نظر رودها و دریاچه ها در میان کشورهای غنی به شمار می آید. ترکیه از سه طرف توسط دریای سیاه در شمال، دریای مدیترانه در جنوب و دریای اژه در غرب احاطه شده است. در شمال غربی دریای داخلی مهمی به نام دریای مرمره وجود دارد که این دریا از سمت شمال به وسیله تنگه بسفر به دریای سیاه و از طریق تنگه داردانل به دریای اژه متصل می شود. این دو تنگه دریای سیاه را به دریای آزاد متصل می نمایند. دریای مرمره منطقه ای در حدود ۱۱۳۵۰ کیلومتر مربع را در برمی گیرد. رودهای بسیار زیادی در این کشور جاری است که از کوه های مختلف سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از ترکیه و بعضی از کشورهای همسایه به دریاهای اطراف می ریزد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و هدف از انجام آن ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حوزه مورد بحث، شناخت ریشه ها و مسائل و عوامل محدودکننده منابع آب در حوزه آبریز دجله و فرات و بحران هیدروپلتیکی حاکم بر آن است. داده ها و یافته های مورد نیاز این پژوهش به شیوه کتابخانه ای (از کتب، مقاله، پایان نامه، نشریات، اینترنت، آمارنامه) گردآوری شده است. پس از بررسی مطالعات و پژوهش های پیشین که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند به بررسی اسناد و آمار و اطلاعات مرتبط پرداخته شده و در نهایت با انجام تحلیل های مورد نیاز به بحث در ارتباط با موضوع پرداخته شده و نتیجه گیری شده است.

Authors

بهنام پورقاسم قراخانلو

دانشجوی دانشگاه آیت الله بروجردی

عبدالمجید سیفی

استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی