بررسی مستقیم رابطه علت و معلولی فناوری اطلاعات در بین کودکان و دانش آموزان ابتدایی شهر شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP17_042

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

با گسترش دانش و علوم مختلف در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه شاهد بمباران اطلاعاتی هستیم که ساماندهی بهآن ها باید به تمام دانش آموزان آموخته شود تا بتوانند به یادگیری آن بپردازند چون روش های قدیمی پاسخگوی نیاز هایامروزه نیست. همان طور که همه دانشمندان می دانند روش های قدیمی پاسخگوی نیازهای امروزه نیست و آموزش و پرورشمهمترین رکن سیاسی هر کشور است و در رشد و یا عقب ماندگی یک کشور حرف اول را می زند و از اهمیت بسیار زیادیبرخوردار است. برای همین باید بهترین و جدیدترین امکانات به کار گرفته شود تا سرعت یادگیری بشدت افزایش پیدا کند. مادر این مقاله قصد داریم از روش کتابخانه ای به بررسی نظرات صاحب نظرات و دانشمندان و اساتید یپردازیم. نتایج اینتحقیق نشان داد رابطه کامل و علت و معلولی بین استفاده از فناوری اطلاعات و پیشرفت تحصیلی وجود دارد.

Authors

پیام قادری

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه

اشکان محمدی خاص

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه

اشکان عزیززاده

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه